STUDIO MAP

Dobré jméno firmy a pověst v očích zákazníků jsou pro nás důležité. Vytváříme užitečné produkty a služby, které pomáhají a přinášejí našim zákazníkům užitek. Se zákazníky si hýčkáme dlouhodobé přátelské vztahy a jsme pro ně partnerem, na kterého se mohou vždy spolehnout. Jsme odborníci v tom, co děláme, naše zkušenosti rádi předáváme dál a v zásobě máme spoustu nápadů, jak zákazníky posunout ještě více dopředu.

Územní plány

Zpracováváme územní plány obcí a měst nebo jejich změny. Nabízíme také zpracování územního plánu ve 3D interaktivním modelu získaném z aktuálního šikmého leteckého snímkování obce či města. Jsme taktéž schopni zajistit prezentaci vydaného územního plánu v interaktivním prostředí.

Regulační plány

Zpracováváme regulační plány obcí a měst nebo jejich změny.

Územní studie

Zpracováváme územní studie, jejichž pořízení vyplývá z územního plánu nebo územní studie, které slouží jako podklad pro územní plán nebo jeho změnu.

Pořizování územních plánů, regulačních plánů nebo územních studií

Pořizujeme územní plány nebo jejich změny, regulační plány nebo jejich změny a územní studie. Zajišťujeme tak pořizovatelskou činnost pro obce a města, a to včetně obcí s rozšířenou působností.

Územně plánovací činnost a odborné konzultace

Poskytujeme odborné konzultace k problematice územních a regulačních plánů, územních studií a taktéž k závazným stanoviskům vydávaným úřady územního plánování nebo k řešení krajiny v územních plánech. Zajišťujeme konzultace soudního znalce pro obor stavebnictví se specializací na architekturu a územní plánování. Dále nabízíme konzultace soudního znalce k žalobám na zrušení územního nebo regulačního plánu.

Dotace

Poskytujeme vyřízení žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z grantových programů krajských úřadů nebo vyřízení žádosti o dotaci na zpracování územního plánu z národního programu podpora územně plánovací činnosti.

Služby

Nabídku našich služeb jsme schopni připravit dle individuálních podmínek konkrétní obce, města či obce s rozšířenou působností nebo fyzické či právnické osoby.

.

Our Office
ÚVOD