STUDIO MAP

územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady, pořizování

Ing. Lenka Šímová

JEDNATELKA FIRMY STUDIO MAP

obchodní a technická jednání s klienty

  • +420 607 954 875
  • simova@studiomap.cz

Ing. Jan Šíma

odborný konzultant, URBANISTA, SOUDNÍ ZNALEC

odborné konzultace v oblasti stavebního práva, urbanismu

  • +420 724 152 929
  • sima@studiomap.cz

Ing. arch. Filip Dubský

architekt, URBANISTA, SOUDNÍ ZNALEC

odborné konzultace v oblasti architektury, urbanismu

  • +420 777 125 091
  • filip.dubsky@nolimat.com

 

Studio MAP s. r. o.

B. Smetany 1609/10

37001 České Budějovice

IČO 06856781

facebook Studio MAP

 

ÚVOD